PRZYJDŹ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA DO HALI MISTRZÓW

1711

Postawa ciała to indywidualny układ ciała jaki przyjmuje człowiek w swobodnej, nawykowej pozycji stojącej. Postawa ciała zmienia się w ciągu całego życia. Zmiany te zależą od: wieku, płci, rasy, ale także od trybu życia i odżywiania oraz rodzaju wykonywanej pracy i wyuczonych nawyków.

Prawidłowa postawa wpływa nie tylko na zdrowie naszego kręgosłupa, ale i na nasz wygląd i samopoczucie. Na prawidłową postawę ciała znaczący wpływ ma nasz tryb życia w tym przede wszystkim aktywność ruchowa.

18 listopada (sobota) obchodzony jest Dzień Prawidłowej Postawy Ciała. Tego dnia w godzinach 10.00-15.00 w sali korekcyjnej (II piętro hali Mistrzów Sportu przy ul. Moniuszki 1 w Kętrzynie) odbywać się będą bezpłatne konsultacje dotyczące postawy ciała.

Ocenie podlegać będą na: wzrokowej ocenie postawy ciała, badaniu skoliometrem, badaniu spodoskopem oraz SAPC – system analizy postawy.

Ponadto udzielane będą wskazówki dotyczące ćwiczeń korekcyjnych oraz przeprowadzane ćwiczenia korekcyjne w tym: nauka prawidłowej postawy ciała w pozycji stojącej, nauka prawidłowej pozycji siedzącej, ćwiczenia korygujące ustawienie stóp, kolan i miednicy, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia stabilizacyjne, ogólnorozwojowe i rozciągające.