Sport młodzieżowy i dziecięcy w Kętrzynie będzie mocno wspierany przez władze

1435

W poniedziałek (11 lutego), w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie mające  charakter szkolenia z zakresu przygotowania wniosków w Programie KLUB 2019 MSiT. Było ono skierowane głównie do reprezentantów klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, które mają szansę uzyskać  z programu dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia trenerów czy organizację obozu szkoleniowego.

Poseł Paweł Papke i Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka podczas briefingu prasowego

Po zakończonym spotkaniu szkoleniowym  odbył się briefing  prasowy z udziałem Posła na Sejm RP, Pawła Papke oraz Burmistrza Miasta Kętrzyn Ryszarda  Niedziółki. Po pełnej kurtuazji wstępie, w trakcie którego poseł Paweł Papke podziękował władzom miasta za pomoc w organizacji spotkania dodał:

– Jestem przekonany, że to dzisiejsze spotkanie szkoleniowe z zakresu przygotowania wniosków w ramach programu KLUB 2019 MSiT odbyło się  z pożytkiem dla klubów i młodzieży zwłaszcza, że klub  jednosekcyjny może pozyskać z programu kwotę 10.000 zł, a klub wielosekcyjny 15.000 zł.  Liczę na to, że sport w Kętrzynie , a zwłaszcza sport dzieci i młodzieży, będzie się dalej rozwijać.

Poseł Paweł Papke odpowiadając na pytania dziennikarzy o zainteresowanie tego typu spotkaniami jak w Kętrzynie w innych regionach województwa powiedział:

– Tego typu szkolenia prowadzę już trzeci rok w całym województwie. W tym roku odwiedziłem 8  miast powiatowych, a przede mną  jeszcze kolejne 4 spotkania. Zainteresowanie jest bardzo duże, czego przykładem jest właśnie Kętrzyn, gdzie chyba wszystkie kluby i stowarzyszenia  zajmujące się sportem dzieci i młodzieży zgłosiły się na szkolenie. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy ponad 150 podmiotów. W tym roku  liczymy na blisko 200 klubów sportowych Warmii i Mazur po to, żeby skutecznie mogły pisać wnioski o pozyskanie dodatkowych środków na swoją działalność.

Przy tej okazji odniósł się również do dotychczasowego zaangażowania Kętrzyna w organizację imprez siatkarskich na szczeblu ogólnopolskim:

– Siatkówka jest mi szczególnie bliska, a Kętrzyn  co roku jest bardzo bliskim partnerem Polskiego Związku Piłki Siatkowej organizując tutaj imprezy siatkarskie o  skali ogólnopolskiej. Być może w tym roku uda się sprowadzić kolejną do Kętrzyna – wyraził nadzieję Paweł Papke nie informując w szczegółach jaką imprezę miał na myśli.

Z kolei burmistrz Kętrzyna zapytany o wspieranie w mieście sportu wyjaśnił:

– Przede wszystkim będziemy pracować nad modelem sportu w Kętrzynie, bo  nieco inaczej wyobrażam sobie sposób jego wspierania. Na pewno – zapewnił –  będziemy bardzo mocno wspierać sport młodzieżowy  i dziecięcy.

Poinformował także, że w drugi weekend marca  miasto Kętrzyn będzie partnerem w meczu siatkówki Plus Ligi w Olsztynie.

– Z tym związane będą również bilety, a co za tym idzie na pewno zaprosimy mieszkańców i młodzież  na  ten mecz do Olsztyna.

 

****

Program „Klub” wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz zmniejszenia udziału osób z nadwagą lub otyłością.  Głównymi celami programu są: 1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,  2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, 3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, 4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,  5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy  lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Źródło: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/

fj