Komunikat o udostępnieniu boiska sportowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego

172

W związku z decyzją rządu o „odmrażaniu” sportu powszechnego i otwarciu
infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kętrzynie z dniem 4 maja udostępnia boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej
przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 a.

W przypadku zainteresowania korzystaniem z obiektu obowiązują następujące zasady:

 • boisko zewnętrzne przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 A udostępnione
  będzie w godzinach 12.00 – 20.00 (przez cały tydzień)
 • zgłoszenia i weryfikacji uczestników należy dokonywać w godzinach 9.00 – 12.00
  pod numer telefonu 501 794 843 (minimum na 1 dzień przed planowanym korzystaniem z obiektu)
 • ograniczona liczba uczestników – maksymalnie 6 osób plus opiekun, który odpowiada za zgłoszenie i opiekę nad grupą
 • maksymalny czas korzystania z obiektu 60 minut (wejście w pełnych godzinach)
 • brak możliwości korzystania z szatni oraz sprzętu sportowego
 • obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
  (środek dezynfekujący pobiera do dezynfekcji opiekun grupy od pracownika Ośrodka)
 • obowiązek zasłaniania twarzy tylko celem dojścia na obiekt.