Otwarcie kortów tenisowych otwartych od 18 maja

162

KOMUNIKAT

Otwarcie kortów tenisowych otwartych wchodzących w skład 
Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Kętrzynianka” przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie 
z dniem 18 maja 2020 roku.
W przypadku zainteresowania korzystaniem z obiektu obowiązują następujące zasady:
• korty tenisowe otwarte przy ulicy Szpitalnej 1 udostępnione 
będą w godzinach 12.00 – 20.00 (przez cały tydzień)
• zgłoszenia i weryfikacji uczestników należy dokonywać w godzinach 9.00 – 12.00 
pod numer telefonu 501 794 843 (minimum na 1 dzień przed planowanym korzystaniem z obiektu)
• zgodnie z przepisami na korcie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby plus osoba prowadząca zajęcia
• maksymalny czas korzystania z obiektu 60 minut (wejście w pełnych godzinach)
• brak możliwości korzystania z szatni oraz sprzętu sportowego
• obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt 
(środek dezynfekujący pobiera do dezynfekcji opiekun grupy od pracownika Ośrodka)
• obowiązek zasłaniania twarzy tylko celem dojścia na obiekt
• odpłatność zgodnie z cennikiem