Regulamin i listy zgłoszeniowe do Letniej Kętrzyńskiej Ligi Orlikowej 2020

151