74 lata Granicy w Kętrzynie

1321

6 lipca 1947 roku rozegrany został w Kętrzynie mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną  reprezentującą miasto Kętrzyn, a zespołem wojskowych z V Mazurskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza, który w połowie 1947 roku przeniesiony został z Olsztyna do Kętrzyna. Był to pierwszy, odnotowany w „Wiadomościach  Mazurskich” mecz Wojskowego Klubu Sportowego Granica Kętrzyn.  Po bramkach Cieczki i Szymczaka (po 2) oraz Sobieraja i Piwowarskiego łatwe zwycięstwo w stosunku 6:1 odnieśli wówczas wojskowi.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że jeszcze 15 czerwca w rozegranym w Olsztynie finałowym meczu o mistrzostwo WOP, w którym zmierzyły się reprezentacje WOP z Krakowa i Olsztyna, z których ta ostatnia w całości opierała się na zawodnikach WKS Granica Olsztyn. Wynika więc stąd, że  klub Granica istniał już wcześniej zanim jego siedzibą stał się Kętrzyn, a pierwsze wzmianki o olsztyńskiej Granicy pojawiły się w roku 1946, przy okazji rozegranego w dniu 28 kwietnia meczu wojskowych z V Oddziału Ochrony Pogranicza stacjonującego w Olsztynie z drużyną  WKS Ostróda.

Tak naprawdę nie ma jednej, wspólnie przyjętej i nie budzącej kontrowersji daty „narodzin” Granicy i od lat trwa w tym zakresie spór. Nie wdając się jednak w jego istotę, bezsprzecznym jest jednak, że Granica jako klub kętrzyński, na sportowej mapie województwa zaistniał dopiero w drugiej połowie 1947 roku, co tym samym przesądza raczej o dacie powstania Kętrzyńskiego Klubu Sportowego Granica Kętrzyn.

Wracając do okresu, w którym nastąpiło przeniesienie V Mazurskiego Oddziału WOP i jego struktur sportowych, podkreślić trzeba, że w dostępnych dokumentach i publikacjach (a jest ich niewiele), brakuje dokładnych danych na ten temat. Dlatego też, ze względu na luki dokumentacyjne, które nie pozwalają precyzyjne określić daty zmiany siedziby klubu, przyjęto wspomniany wyżej dzień 6 lipca  1947 r.  jako datę „narodzin” kętrzyńskiej Granicy.

Tego właśnie dnia otworzyły się karty historii kętrzyńskiej Granica, na których przez te wszystkie lata za sprawą ogromnej rzeszy zawodników, trenerów i działaczy pisze się do dzisiaj. Mimo wielu dramatycznych okoliczności, licznych chwil niepewności i zwątpienia co do przyszłości kętrzyńskiego klubu, trwa on dalej i w dalszym ciągu  kroczy swą sportową drogą. Oby jak najdłużej.

74 lata to szmat czasu, to kilka pokoleń zawodników, ale też i kibiców. To  tysiące nazwisk, które „przewinęły” się przez klub, to tysiące meczów i wydarzeń sportowych, to wiele nadziei i oczekiwań, to wiele sukcesów i niepowodzeń. Nie wszystkie one znalazły swe poczesne miejsce w na kartach historii kętrzyńskiego klubu, a wiele z nich nigdy już nie ujrzy dziennego światła. Jednak to co jeszcze dostępne w nielicznych archiwaliach czy też ludzkiej pamięci trzeba przypominać, utrwalać i udostępniać. Ku chwale poprzednikom, a dla wiedzy potomnych.

Dziś, podobnie jak na początku, Granica to piłka nożna, ale na przestrzeni lat w klubie funkcjonowały również inne dyscypliny, które przysporzyły  mu wiele sukcesów i splendoru. Wymienić trzeba przede wszystkim: boks, ciężary, jeździectwo, koszykówkę, lekkoatletykę, piłkę ręczną (kobiet i mężczyzn), siatkówkę, strzelectwo, tenis stołowy, ale też taekwondo czy taniec sportowy. W pierwszych latach działalności zawodnikami byli wyłącznie dorośli, głównie mundurowi, lecz z biegiem czasu w jego szeregach coraz liczniej pojawiała się kętrzyńska młodzież i to ona do dziś stanowi podstawę sportowej piramidę Granicy.

Aby zachować dla potomnych wiedzę o historii kętrzyńskiego klubu, docenić pracę i dorobek włożony przez liczne rzesze zawodników, trenerów i działaczy Granicy, którzy w ciągu blisko 74 lat byli aktywną jego częścią, już teraz, w roku poprzedzającym kolejny „okrągły” jubileusz warto pokusić się o stworzenie  takiego projektu, który pozwoli na godne uhonorowanie historii kętrzyńskiej Granicy, a sam jubileusz uczyni odpowiednio podniosłym i uroczystym. No i przede wszystkim otwartym dla tych, którym bliska jest stylizowana literka „G” na biało-niebiesko-zielonych barwach.

Przez dłuższą część swojej historii Granica była klubem wojskowym (z racji funkcjonowania w strukturach jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza) i dopiero w roku 1993 formalnie stała się klubem kętrzyńskim (KKS), jednak od chwili pojawienia się na kętrzyńskiej ziemi zawsze utożsamiana była z Kętrzynem. Więc z pełną odpowiedzialnością i w zgodzie z prawdą historyczną stwierdzić można:
Granica Kętrzyn – historia miasta od 1947 roku.

Wiesław Sopyła