Zmiana cen za użytkowanie kortów

127

Od 1 maja 2023 roku zmieniają się ceny za użytkowanie kortów na kompleksie sportowym „Kętrzynianka” przy ulicy Szpitalnej 1.