Sporty Indywidualne

bluebear

Rolki – Blue Bear

Blue Bear rozpoczął swoją działalność w 2013 roku pod okiem trenera – Jerzego Pruszyńskiego. Najlepsi zwodnicy „Niebieskich Niedźwiedzi” należą do SEBA TEAM POLAND – prestiżowej grupy najlepszych zawodników freestyle slalom.

Trener: Jerzy Pruszyński (tel. 501-212-176)


 

tygrys

Taekwondo

Zajęcia Taekwondo prowadzone przy współpracy z Kętrzyńskim Klubem Sportowym „Tygrys”. Klub powstał w 1991r a jego założycielem i głównym trenerem jest Tadeusz Snopek. Zajęcia odbywają się na Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym „Kętrzynianka”. Zawodnicy „Tygrysa” mają na swoim koncie wiele sukcesów m.in. mistrzostwo Polski.

Kompleks Rekreacyjno-Sportowy KĘTRZYNIANKA, ul. Szpitalna 1

Trener: Tadeusz Snopek (tel.601-057-525)


 

boks

 Boks

Klub istnieje od 2006 roku. Powstał z inicjatywy trenera Emina Huseynov i komitetu założycielskiego, w skład którego weszli mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego, przy wsparciu burmistrza miasta Kętrzyn Pana Krzysztofa Hećman. Priorytetowym celem klubu jest upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Tak aktywna forma spędzania czasu wolnego pozwala na rozwój i umacnianie osobowości członków oraz uczy ich współzawodnictwa i dążenia do wyznaczonych celów.

Trener:
Kamil Kondej 
(tel.506-908-338)
Emil Huseynov (tel.790-282-129)