Stadion miejski

ulica Chopina 20 (wejście dla pieszych)
ulica Bydgoska 20 (wjazd dla pojazdów)

OBIEKT W TRAKCIE MODERNIZACJI

WIRTUALNE PANORAMY