Kętrzyńscy ministranci mistrzami diecezji w piłce nożnej

1269

Coroczna majówka była okazją do świętowania nie tylko w gronie rodzinnym, ale także w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie.

Jest to związane z Dniem Wdzięczności: klerycy i przełożeni dziękują za duchowe i materialne wsparcie. Podziękowanie ma formę całodniowego spotkania Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium, a także ministrantów i lektorów z całej diecezji: od Ostródy po Mrągowo, od Nidzicy po Kętrzyn.

Po uroczystej mszy św. pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Górzyńskiego można było skorzystać z różnych atrakcji: wysłuchać koncertu Soli Deo Gloria, skorzystać z kilkumetrowej zjeżdżalni, obejrzeć występu mistrza ognia czy pobawić się z wodzirejami, posilając się w chwilach odpoczynku kiełbaską z grilla. Ale wielu czekało na coś innego …

Na boiskach wokół seminarium Hosianum rozgrywał się turniej piłki nożnej o puchar księdza rektora w trzech kategoriach wiekowych. W rozgrywkach wzięły udział trzy drużyny z parafii św. Katarzyny i św. Jacka w dwóch kategoriach wiekowych. Na boisku walczyli nasi piłkarze z Biedaszek, Smokowa i Kętrzyna. Zakończenie turnieju wprawiło wielu w osłupienie.

W kategorii ministranci starsi, na siedemnaście drużyn z całej diecezji, wygrali … NASI MINISTRANCI!!! Co niesamowite, wygrali wszystkie mecze bez straty ani jednej bramki! Gdy ks. rektor Hubert Tryk wręczał puchar naszej drużynie, radość sięgnęła zenitu.

Po zakończeniu Dnia Wdzięczności był czas na uświadomienie sobie niebywałego sukcesu. Ministranci wrócili w modlitwie dziękując Panu Bogu za opiekę, pogodę, a także za opiekunów, kierowcę i pana wójta Pawła Bobrowskiego, który użyczył autokar na to wydarzenie. Zasypiając w domach, w myślach krążyło zdanie: Puchar jest nasz!

Ks. Piotr Wasilewski, par. św. Jacka w Kętrzynie