Otwarcie boisk do siatkówki plażowej od 11 maja

1392

KOMUNIKAT

Otwarcie boisk do siatkówki plażowej wchodzących w skład 
Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Kętrzynianka” przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie 
z dniem 11 maja 2020 roku.
W przypadku zainteresowania korzystaniem z obiektu obowiązują następujące zasady:
• boiska do siatkówki plażowej przy ulicy Szpitalnej 1 udostępnione 
będą w godzinach 12.00 – 20.00 (przez cały tydzień)
• zgłoszenia i weryfikacji uczestników należy dokonywać w godzinach 9.00–12.00 
pod numer telefonu 501 794 843 (minimum na 1 dzień przed planowanym korzystaniem z obiektu)
• ograniczona liczba uczestników – maksymalnie 6 osób plus opiekun, który odpowiada za zgłoszenie i opiekę nad grupą
• maksymalny czas korzystania z obiektu 60 minut (wejście w pełnych godzinach)
• brak możliwości korzystania z szatni oraz sprzętu sportowego
• obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt 
(środek dezynfekujący pobiera do dezynfekcji opiekun grupy od pracownika Ośrodka
• obowiązek zasłaniania twarzy tylko celem dojścia na obiekt.