DBAJMY O NASZE ZDROWIE

950

Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego, aktywność na świeżym powietrzu to na dzisiaj priorytety Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. Tereny zielone to miejsce relaksu, odprężenia i odpoczynku, a osoby, które mają dostęp do terenów zielonych,
są na ogół zdrowe. Ośrodek w tych trudnych czasach dla nas wszystkich postanowił przeprowadzić akcję sadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych administrowanych
przez nas. Posadziliśmy pięćset drzew oraz siedemset krzewów kierując się troską
o zdrowie mieszkańców Kętrzyna.